Cuma , Temmuz 19 2024
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Tıbbi literatürde pediatri bölümü, özellikle çocuk hastalıkları ve sağlığı kapsamının genelini ele alır. Doğum itibari ile belli bir gelişkinlik seviyesine erişene kadar çocuklarda çeşitli hastalıklar kendisini gösterir. Vücut, dış etkenlere karşı daha az savunma yapar ve dolayısı ile çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Aşılar, beslenme düzeni ya da bu gibi birçok etkene bakılarak çocuk sağlığı ciddi anlamda üzerinde durulması gereken bir seçenek.

Pediatri, çocuklarda meydana gelebilecek her türlü alt ana bilim dalını kapsar. Örneğin hastanelerde görebileceğiniz Endokrinoloji, Hematoloji, Onkoloji gibi ana bilim dalları çocuklar için da ayrı ayrı mevcuttur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü genel itibari ile bunların tamamını kapsar.

Çocuk Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları

Bebekler ya da genel tabiri ile çocuklar, dışarıdan gelecek olan her türlü zararlı bileşene karşı ciddi anlamda hassasiyet beslerler. Pediatri, genel olarak çocuk sağlık düzeyinin yükseltilmesi ile alakalı her türlü ana başlığı inceler. Tıp biliminin en önemli dallarından birisi olarak kabul edilir. Üstelik çocukların hassasiyeti dikkate alındığında hataya azami şekilde duyarlı bilim dalıdır diyebiliriz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (Pediatri)  Hangi Yaş Grubunu İnceler?

Birçok kişinin bu noktada yanlış bilgiye sahip olduğunu öncelikle söyleyelim. Pediatri bölümü olarak inceleme altına aldığımız yaş aralığı son derece geniştir. Yani ergenlik döneminde olan gençler de dahil olmak üzere 18 yaşına kadar gençleri inceleme altına alabilmekteyiz. Tabi ki yetişkinlere bakmak durumu biraz insiyatif. Ancak yaş gruplarını da bu noktada gruplara bölerek inceleme altına alırız. 0 yaş ile 15 yaş aralığında genel olarak bebek ve çocuk dönemini baz alarak inceleme altına alabilmekteyiz.

Ancak çoğu durumda 18 yaşına kadar da hastaları inceleyebilmekteyiz. Tabi ki bunu da incelerken hastalarımızı bebek, çocuk ve ergen olarak da inceleme altına almaktayız. Her biri için ayrı bir yaklaşım gerekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Nasıl Olunur?

Yukarıda da bahsettiğim üzere Pediatri bölümü kendi içerisinde de birçok farklı alt dala bölünmüştür. Yani Pediatri doktoru olmak yetmiyor. Zaman içerisinde uzman, kendisine ayrı bir alt alan belirleyerek hareket etmek durumundadır.

Tıbbi eğitim süresi 6 yıl olarak devam eder. 6 yılın sonunda ise mezun olan pratisyen hekim, zaman içerisinde kendisine bir alt alan belirleyerek bu alanda uzmanlaşmak üzere eğitimler alır. Zaman içerisinde isterse TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)’na girerek alanında uzmanlaşır. Tabi ki alt alan ihtisas süresi de 4 yıl olarak belirlenmiştir. Pediatri doktoru olmak için 6 yıl okuduğunuz okula ek meslek içerisinde 4 yıl boyunca ihtisas yapmış olmak gerekiyor.

Pediatri Doktoru
Pediatri Doktoru

Tabi ki uzmanlıkta eğitim, meslek süresince devam eder. Zaman içerisinde toplumsal gelişimin ilerleyişine müteakip farklı hastalıklar da ortaya çıkar. Bu hastalıkların genetiğinin öğrenilmesi, tedavi şekillerinin benimsenmesi için doktorlukta eğitim ömür boyudur. Ancak yine de çocuk sevgisi ve merhamet duygusu yoğun olan kişiler Pediatri doktoru olmayı tercih ederler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Alt İnceleme Bölümleri

Yukarıda da bahsettiğim gibi yetişkin tıbbi alanlarının tamamı, pediatri ana bilim dalı içerisinde de farklı farklı bölümler altında incelenir. Pediatri uzmanı olarak bu bilim dallarının tamamını tek uzman üzerinde toplamak oldukça zor. Bu neden dolayısı ile her doktor, bu alt dalların biri ya da maksimum ikisi ile alakalı uzmanlaşmıştır. Genel itibari ile bu bilim dallarını inceleme yoluna gidecek olursak;

 1. Çocuk Acil
 2. Çocuk Endokrinolojisi
 3. Çocuk Kardiyolojisi
 4. Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji
 5. Çocuk Gastroenterolojisi
 6. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
 7. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 8. Çocuk Romatolojisi
 9. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 10. Çocuk Nefrolojisi
 11. Çocuk Radyolojisi
 12. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 13. Çocuk Genetik Hastalıkları
 14. Çocuk Ürolojisi
 15. Çocuk Göğüs Hastalıkları
 16. Çocuk Nörolojisi
 17. Yenidoğan Sağlığı

Çocuklar ile yetişkinleri genel olarak bir şekilde düşünmek çok mümkün değildir. Çocuklar için ayrı tıbbi tedavi yöntemleri, ayrı ilaç tedavileri ve hatta ayrı hijyenik (steril) tedavi alanları oluşturmak zorundayız. Çocuk hastaneleri, günümüz uygulamalarından en idealleri arasında kendisini gösterir. Türkiye genelinde artık her şehirde tamamen çocuk tedavisi için hazırlanmış hastaneler mevcut hale gelmiştir.

Çocuk Hastalıkları Nelerdir?
Çocuk Hastalıkları Nelerdir?

Pediatri Alt Alan Dalları Hangi Hastalıkları İnceler?

Yukarıda yaklaşık olarak 17 ayrı alt bilim dalı sıraladık. Bunların tamamı çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru tarafından eğitimi alınan konulardır. Ancak her birisi kendi içerisinde farklı farklı tedavi şekilleri ya da yaklaşım gerektirmektedir. Şimdi bu alt alan dallarının tamamını daha yakından analiz ederek fikir sahibi olma yoluna gidelim.

Çocuk Acil

Çocuk hastanelerinde bulunan ve özellikle aniden rahatsızlanan çocukları incelemek üzere kurulmuş bölümdür. Genel itibari ile pratisyen hekimler çocuk acil bölümünde yer alır ve hastalıkların tedavisi ile mücadele ederler.

Çocuk Endokrinolojisi

Çocukların metabolizmik faaliyetleri ve hormonal dengesine bağlı her türlü ana başlığı inceleme altına alan bilim dallarından birisi olarak dikkat çeker. 18 yaşına kadar gençlerin tüm bu sorunları ile alakalı olarak faaliyetleri her açıdan inceleyen alt bilim dalıdır.

Çocuk Kardiyolojisi

Kardiyoloji, bilindiği üzere kalp hastalıkları bölümü olarak bilinir. Çocuk kardiyolojisi bölümü de yine çocuklarda meydana gelebilecek her türlü kalp sorunlarını inceleme altına alan alt bilim dalıdır. Yine 18 yaş sınırına kadar bütün çocuklarda Pediatri kardiyoloji bilim dalı bu sorunları inceler.

Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji

Çocuklarda meydana gelen kan hastalıkları ve kanser gibi sorunların tamamını inceleme altına alan bilim dalıdır. Günümüzde yenidoğanlarda ya da erken yaşlarda kanser riski çok düşük olsa da kan hastalıkları kendisini gösterir. Çocuklarda bu alanda uzmanlaşmış ayrı bir uzmanlık alanı vardır.

Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuklarınızda ki her türlü sindirim sistemi faaliyetlerini inceleyen alt bilim dalı olarak bilinir. Özellikle çocuk yaşlarda bağırsak faaliyetlerinde sorunlar sıklık ile karşılaştığımız bir durumdur. Dolayısı ile Çocuk Gastroenterologu bu sorunları inceler ve çözüm üretir.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Çocuklarda bağışıklık sistemi ve vücudun alerjik tepkimelerine yönelik alt bilim dalıdır. Bağışıklık sistemi, özellikle yenidoğan döneminden başlamak sureti ile ergenlik dönemine kadar çok önemlidir. Özellikle alerjik hastalıkların erken teşhisi yine önem arz eder ve bu bölüm ilgilenir.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Adından da anlayabileceğiniz üzere bu bölüm, zaman içerisinde çocuklarda meydana gelen her türlü enfeksiyonel sorunun teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir. Özellikle yenidoğan döneminden itibaren çocuklar bu anlamda çok hassastır ve bu bölüme sıklık ile müracaat edilir.

Çocuk Nörolojisi

Nöroloji bölümü, beyin hastalıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Pediatri bölümü için de zaman içerisinde alt alan dalı olarak açılmıştır. Çocukların beyinlerinde ve beyne giden damarlarda meydana gelebilecek her türlü sorunu inceleme altına alan bilim dalıdır.

Çocuk Nefrolojisi

Nefroloji, böbreklerin sağlığını inceleme altına alan bilim dalıdır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü için de yine en önemli bölümlerden birisi olarak kabul edilir. Böbreklerin her türlü faaliyet ya da işlevsel bozukluklarına yönelik tedavi bulmayı amaçlar.

Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuklar, bilindiği üzere anne ve babadan genetik (DNA) alarak meydana gelir. Tabi ki bu DNA, zaman içerisinde çocuklarda çeşitli fizyolojik bozukluklar meydana getirebilir. Dolayısı ile genetikten gelen her türlü sorunu inceleme altına alan bilim dalı olarak bilinir.

Çocuk Ürolojisi

Çocuklarda da üreme problemlerine yönelik olarak tüm seçenekleri inceleyen ayrı bir bilim dalı söz konusudur. Tabi ki idrar ve metabolizmik faaliyetler ile de doğru orantılı bir seçenek olarak inceleme altına alabiliriz sanırım.

Yenidoğan Sağlığı

Adından da anlayabileceğiniz üzere yeni doğan bebeklerde meydana gelebilecek her türlü sorunu inceleyen bir alt bilim dalıdır. Aslında tüm pediatri uzmanları bu konu hakkında bilgi sahibidir. Zaman içerisinde ise özellikle bu alanda ihtisas yapmış uzmanlar tarafından inceleme altına alınmaktadır.

Çocuklarda En Sık Görülen Hastalıklar
Çocuklarda En Sık Görülen Hastalıklar

Çocuklarda En Sık Görülen Hastalıklar Nelerdir?

Zaman içerisinde yapılan bilimsel araştırmalar, çocuk yaşlarda en sık görülen hastalıkları ortaya koydu. Tabi ki biz uzmanlar da bu istatistiki verileri sonuna kadar analiz ediyoruz. Tedavi süreçlerinin belirlenmesi açısından da yine son derece önemli başlıklardan birisidir demek yanlış olmaz.

Tabi ki alt başlıklar halinde bu hastalıkları hakkında da bilgi sahibi olmak gerek. Sık görülen çocuk hastalıkları ile alakalı detayları verelim hemen.

Alerjik Hastalıklar

En çok gözlemlediğimiz hastalıkların başında gelir. Genel olarak anne ya da baba DNA’sından geçen bir sorun olabilir. Ancak zaman içerisinde meydana gelen bir sorun olarak da karşımıza çıkar. Araştırmalara göre %29’lara dayanan bir görülme oranı söz konusudur.

Bilhassa deri üzerinde kendini gösteren alerjik tepkimeler ile ön plana çıkar ve bu şekilde kendisini gösterir. Erken teşhisi ve doğru şekilde tedavi süreci planlama yine en önemli konulardan birisidir.

Zatürre (Pnemoni)

Özellikle yenidoğan bebeklerde sıklık ile gözlemlediğimiz hastalıklardan birisidir. Özellikle bu yaşta ileri seviyelere ulaşması, hayati tehlikeleri de beraberinde getiren başlıca unsurlardan birisi olarak da kendisini gösterebilir.

Bebek ya da çocuklarda özellikle nefeste meydana gelen düzensizlikler, düşmeyen ateş yükselmesi ve hırıltı gibi sorunlar ile incelenebilir. Erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.

Obezite

Bu sorun da yine genetiklerden meydana gelebileceği gibi sonradan da meydana gelebilir. Obezite sorununu başka hastalıklar da tetikleyebileceği gibi hastalıkların tedavisinde kullanan ilaçlar da kendisini gösterebilir.

Özellikle yenidoğan döneminden itibaren 10 yaşına kadar süreklilik arz eden bir obezite sorunu, beraberinde çok ciddi sorunları getirir. Dolayısı ile doğru tedavi süreci olmazsa olmazlardan birisidir.

Skolyoz

Özellikle son birkaç senelik dilim içerisinde görülme oranı ciddi anlamda yükselen omurilik hastalıklarından birisidir. Bebeklerin ya da çocukların omurilikleri her ne olursa olsun düz görünmelidir.

Ancak bu görünüm, skolyoz hastalığına bağlı olarak C ve S şeklinde de kendisini gösterebilir. Yine pediatri uzmanları olarak bizler, bu omurilik eğriliği sorununun çözümü için fizik tedavi yöntemlerini öncelikli tutmaktayız. Bu sorun, ilerleyen yaşlarda çok daha ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir.

İmpetigo

Çocuk yaşlarda özellikle sıklık ile görmeye başladığımız bir cilt hastalığıdır. Bu hastalığın ilerleyen safhaları, günlük yaşamı da ciddi şekilde olumsuz etkileyen sorunları beraberinde getirir.

Bulaşıcı bir hastalık olması da çevresel faktörlerin en önemlisi olarak da kendisini gösterir. Başlangıç seviyesinde ilaç tedavisi ile müdahale edildiği takdirde kısa süre içerisinde kontrol altına alınabilir. Ancak ilerleyen safhada daha ciddi sorunlar da meydana gelebilir.

Çocuklarda İmpetigo
Çocuklarda İmpetigo

Atopik Dermatit

İmpetigo gibi yine deri hastalıklarından birisidir. Ancak ciddiyet açısından İmpetigo biraz daha tehlike arz eden sorunlar arasında yer alır.

Cilt üzerinde özellikle kızarıklıklar olarak kendisini gösterir. Bebek yaşlarda ciddi anlamda gördüğümüz bir sorun. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınabilmekte. Ancak yine de bebeklerin cildine uygun kimyasal içermeyen doğal cilt bakım ürünleri de önerebilmekteyiz. Cilt üzerinde ki nemlilik düzeyini ideal seviyede tutmak bu hastalığın tedavisinde önemlidir.

Osgood-Schlatter

Muhtemelen bu hastalığın adını daha önce duymadınız. Bu neden dolayısı ile dikkatli olmak gerekiyor. Diz altında yer alan eklem bölgelerinde şişme meydana gelmesi anlamına gelir.

Bu hastalık çeşitli nedenlere bağlı olarak kendisini gösterebilir. Bu neden dolayısı ile her ne olursa olsun bu sorun görüldüğü anda uzmana başvurmak önemlidir.

Kalça Displazisi

Bu hastalık yine çocuk yaşlarda gözlemlediğimiz hastalıklardan birisi olarak da kendisini gösteriyor. Kalça displazisi, halk arasında doğuştan kalça çıkığı olarak da bilinmektedir. Çocuk sağlığı açısından tehlikeli bir durum olarak niteleyebiliriz.

Bacak ve kalçayı bağlayan ana kemiğin doğuştan birbirinden ayrı olması durumudur. İlerleyen tıbbi teknikler ile birlikte her anlamda tedavisi mümkündür. Ancak yine de en kısa süre içerisinde uzman desteği almak hayati önem taşıyan konulardan birisi olarak da kabul edilir.

Konjenital Hipotiroidi

Özellikle bebeklerde gördüğümüz en ciddi sıkıntılardan birisidir. Tiroid bezlerinin işlevlerini ideal şekilde yerine getirmemesi sonucunda meydana gelir.

Bu sorun aslında daha farklı sorunları da beraberinde getirir demek yanlış olmaz sanıyorum. Hormon üretimi eksikliği olarak da yorumlanıyor. Önlenebilir zeka geriliği adını verdiğimiz bir hastalık söz konusudur. Konjenital hipotiroid, bu hastalığın en önemli nedenlerinden birisi olarak da kabul edilir.

Doğuştan İşitme Duyusu Kaybı

En gelişmiş ülkelerde dahi görülme olasılığı son derece yükselmiş olan seçeneklerin başında geliyor. Doğuştan bebeklerin işitme duyusunun işlevsel bozukluğu anlamına gelir.

Bunu ilk etapta anlayabilmek çok da mümkün değildir. Yenidoğan testleri yaptıranlar, genel itibari ile bu sorunu erkenden öğrenebilir. Yaptığımız testlerde işitmeye yönelik testlerimizin sonucunda bu sorunun varlığını anlayabiliyoruz. İlaç tedavisi ile sorunu kontrol altına alma olasılığımız yüksek. Ancak yetmediği noktada cerrahi müdahale ile çözüm yoluna gidebiliyoruz.

Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları
Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları

Bulaşıcı Çocuk Hastalıları Nelerdir?

Bu başlık altında birçok farklı seçeneği sonuna kadar analiz edebiliriz. Kızamık, su çiçeği gibi hastalıklar zaten her insanın hayatında bir kere mutlaka geçirdiği hastalıklardan birisi. Ancak bulaşıcı hastalıkların önemli bir kısmı, yetişkinlere de geçebilir. İşte bu noktada hastalıkları iyi bir şekilde tanımak da yine önemlidir. Hemen bulaşıcı özellik taşıyan çocuk hastalıkları üzerinde birkaçını analiz edelim.

Kızamık: Deri üzerinde kızıl renkli lekelerin meydana gelmesi hastalığıdır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Yetişkinlere de geçme olasılığı yüksektir. Çocuklarda özellikle sıklık ile gördüğümüz bir hastalık.

Kızamıkçık: Kızamığa nazaran adından da anlayabileceğiniz üzere biraz daha hafif şekilde geçen hastalıklardan birisidir. Kırmızı lekeler ile birlikte deri üstünde döküntüyü de beraberinde getirir. Bulaşıcılık oranı son derece yüksektir.

Kızıl Hastalığı: Yine deri üzerinde dökülmeler ve ciddi anlamda ateşlenme sorunu ile kendisini gösteren bir hastalıktır. Okul çağı çocuklarında ciddi anlamda görülür ve bulaşıcı bir sorundur.

Su Çiçeği: Deri üzerinde meydana gelen bir hastalıktır. Ancak her ne olursa olsun aşılanma yöntemi ile kontrol altında tutabildiğimiz bir hastalıktır. Yine okul dönemlerinde meydana gelen bulaşıcı özelliğe sahip sorunlardan birisidir.

Çocuklarda Su Çiçeği
Çocuklarda Su Çiçeği

Kabakulak: Tüm dünyada yaygın bir çocuk hastalığı olarak da biliyoruz. Tükürük bezlerinde meydana gelen şişme ile kendisini gösteren ve kontrol altına alınabilen sorunlardan birisidir. Aşılanma, yine en önemli kontrol safhalarından birisi olarak da dikkat çeker.

Boğmaca: Öksürük ve kusma nöbetleri ile kendisini gösteren son derece tehlikeli bir hastalıktır. Bu nöbetler, zaman zaman çok zorlayıcı duruma gelebilir. Bu neden dolayısı ile biz uzmanlar tarafından kontrol altında tutulması son derece büyük önem arz eder. En kolay bulaşan hastalıklardan da birisidir.

Çocuk Hastalıklarında Aşının Önemi
Çocuk Hastalıklarında Aşının Önemi

Çocuk Hastalıklarında Aşının Önemi Nedir?

Yenidoğan döneminden itibaren baktığımız zaman bebeklerin birçok farklı hastalığa karşı savunmasız olduğunu görüyoruz. Vücudun bu hastalıklar ile mücadele edebilecek gücü ilk zamanlarda pek olmaz. Dolayısı ile son derece dikkatli bir süreç seyreder.

Her ne olursa olsun birkaç önemli başlığı ön planda tutmak önemlidir. Özellikle yenidoğan bebeklerde anneden alınan antikorları kontrol altına almak son derece büyük önem arz eder. Buna yönelik olarak doğru şekilde hareket etmek de fazlası ile önemlidir.

Her türlü bulaşıcı hastalığa karşı korunma safhasında da aşılar koruyucu özellik gösterir. Bebekleriniz için kontrol dönemlerinde biz uzmanlar, aşı planlamalarını sonuna kadar yaparız.

Aşılama Dönemleri
Aşılama Dönemleri

Çocuk Aşılama Dönemlerinin Planlanması

Aşılanma, bebekler ve çocuklar için son derece önemli olduğundan dolayı doktor seçimi önemlidir. Sürekli farklı doktorlara gitmek yerine sürekli aynı doktor ile gitmek yine ayrıca önemli bir seçenek. Çocuk sağlığı ile alakalı yönelik olarak özellikle aşılama ile vücudun genel dengesi korunur ve bir koruma kalkanı da meydana gelir.

Örnek verecek olursak bir bebek hastamız, doğduğundan itibaren aynı doktora tedavi oluyor. Doktor, bu bebeğin her türlü fizyolojik dönemlerini takip altına alma şansına sahip oluyor. Dolayısı ile ilerleyen süreç içerisinde meydana gelebilecek her türlü soruna karşı daha bilgili oluyor.

Aşılama dönemlerini de buna göre planlıyor. Planlanan tarihler, her ne olursa olsun aksatılmamalıdır. Bu, çocuğunuzun ilerleyen dönemlerde yaşaması muhtemel sorunları kontrol altına almasıdır.

Çocuklarda Sık Görülen Cilt Hastalıkları
Çocuklarda Sık Görülen Cilt Hastalıkları

Çocuklarda Sık Görülen Cilt Hastalıkları

Pediatri bölümü uzmanları olarak cilt hastalıklarının önemli bir kısmını tanıyor ve tedavisi yolunda somut adımlar atabiliyoruz. Tabi ki çevresel etkenlerin değişim göstermesi ile birlikte hastalıklarda da ciddi şekilde farklılıklar ön plana çıktı.

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde cilt en hassas bölgelerden birisidir. Bu neden dolayısı ile cilt hastalıklarına yönelik olarak önlem almak en önemli faktörlerden birisidir. Yukarıda da bu hastalıklardan bazılarından bahsetmiştik. Diğer hastalıkları da inceleme altına alabilmek adına bu hastalıkların isimlerini inceleyecek olursak;

 1. Pişik
 2. Atopik Dermatit
 3. Konak
 4. Toksik Eritemi
 5. Egzama
 6. İsilik
 7. Mongol Lekesi
 8. Lanugo
 9. Çilek Lekeleri
 10. Sivilcelenme
 11. Seborrhoeic Dermatitis
 12. Leylek Isırığı
 13. Şarap Lekeleri

olmak üzere ön plana çıkar. Bu hastalıklar, sıklık ile gözlemlediğimiz ve en çok müzdarip olunan rahatsızlar arasında da kendisini net şekilde gösteriyor. Bu cilt hastalıklarının çoğunu zaten tanıyorsunuz. Ufak araştırmalar ile birlikte de detaylarına yönelik bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çocuklarda Kalp Hastalıkları
Çocuklarda Kalp Hastalıkları

Çocuklarda Kalp Hastalıkları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuk sağlığı erken yaşlarda yaşlarda özellikle kalplerde meydana gelebilecek sorunlar, hayati riski hat safhada beraberinde getirir. Özellikle kalp hastalıklarına karşı ayrıca önlem almak ve dikkatli olmak önemli. Pediatri bölümü alt dallarından birisi olan Kardiyoloji sınıfı için önemli bir süreç.

 1. Kalp sorunları genellikle çeşitli belirtiler ile çocuklarda kendisini gösterir. Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri üzerinde birkaç madde ile duracak olursak;
 2. Dakikadaki soluk alıp verme rakamlarında önemli bir hızlanmanın meydana gelmesi,
 3. Dışarıda, banyo esnasında ya da üşüme durumunda vücutta meydana gelen morarmalar (Siyanoz),
 4. Çocuklarınızda belirgin şekilde kendisini gösteren çarpıntı sorunu,
 5. Nabız rakamlarında meydana gelen hızlanma ve artma gösteren düzensizlik,
 6. Kalp bölgesinde belirgin şekilde duyabileceğiniz üfürüm sesleri,
 7. Çocuklarınızın göğüs kısmında kendisini gösteren şiddetli ağrılar,
 8. Ateşlenme süresinin ciddi anlamda uzamış olması,
 9. Halsizlik, hızlı yorulma, sürekli uyku hali ve gelişme geriliği,
 10. Eklem bölgelerinde meydana gelen ağrılar ve çeşitli noktalarda ki şişlikler,
 11. Göğüs grafisi sonrasında kalpte büyüme teşhisi,

çeşitli sorunların beraberinde gelmesi anlamına da gelmektedir. Kalp sorunları birçok farklı başlık altında incelenebilir. Ancak bu belirtilerin gözlemlenmeye başladığı an itibari ile en kısa süre içerisinde uzmana başvurmak önemlidir.

Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar
Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

Çocuklarda özellikle zamanla içerisinde bulundukları aile ve arkadaş ortamı nedeni ile çeşitli travmalar gözlemlenebilir. Bu travmalar, kişinin geleceğini ve mevcut yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkiler. Özellikle de çocuklarda bu tarz travmalar kendisini çok önceki zamanlardan itibaren belli eder.

Çocuklarda psikolojik sorunlar, birçok farklı başlık altında kendisini net bir şekilde gösterir. Bu sorunlardan bazılarını da incelemek, fikir edinmenizi sağlamak adına son derece önemli olacaktır.

Çocuklarda Gözlemlenen Başlıca Psikolojik Sorunlar

 1. Öğrenme Bozuklukları
 2. Okula Karşı Korku
 3. Otizm
 4. Dikkat Eksikliği (Sürekli Dikkat Dağınıklığı)
 5. Hiperaktivite (Nedensiz Aşırı Aktiflik)
 6. Davranış Bozuklukları
 7. Kaygı Bozuklukları
 8. Dürtü Kontrol Bozukluğu
 9. Okuma Bozukluğu
 10. Tik Bozuklukları, Kekemelik
 11. Alta Kaçırma
 12. Yeme Bozuklukları

gibi sorunlar kendisini net bir şekilde gösteriyor. Türkiye genelinde de uzmanlar, özellikle bu sorunların çocuklarda sık gözlemlendiğini onaylıyor.

Çocuklardaki Psikolojik Sorunlara Hangi Doktor Bakar?

Pediatri sınıfı içerisinde psikolojik olarak alt bir ihtisas alanı söz konusu değildir. Bu neden dolayısı ile çocukların her türlü travmatik sorunları ile yine psikolog ve psikiyatr uzmanları ilgilenir. Tabi ki herkes çocuklar ile ilgilenmeyebilir. Nitekim çocuklar, yetişkinlere nazaran psikolojik olarak çok daha karmaşık olabilirler.

Bu neden dolayısı ile bu alanda tedavi konusunda kendisine güvenen uzmanlar sizlere yardımcı olabilir. Davranışsal çocuk psikolojisi konusunda eğitim almış olan uzmanlar sizlere çok daha kısa sürede etkin sonuçlar sunar. Bu ayrı bir sınıf olarak da değerlendirilebilir.

0 - 6 Yaş Çocuk Hastalıkları
0 – 6 Yaş Çocuk Hastalıkları

0 – 6 Yaş Çocuk Hastalıkları

Pediatri bilim dalında genel olarak sık görülen hastalıkları yaşlara da bölerek analiz etmek bizlere çok daha ideal seçenekleri beraberinde getiriyor. Bizde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü içerisinde incelediğimiz yaşlara göre hastalıklar ile alakalı birkaç önemli seçeneği sunacağız. Bu hastalıklardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 1. Pamukçuk ve ağız bölgesinde meydana gelen yaralar,
 2. Gaz sancıları,
 3. Sürekli istifra ve ishal nöbetleri,
 4. Kabızlık,
 5. Kulak bölgesinde meydana gelen ağrılar,
 6. Diş çıkarma döneminde ki rutin ağrılar,
 7. Ateşlenme,
 8. Öksürük nöbetleri,
 9. Deri üzerinde meydana gelen pişik sorunları,
 10. İştahsızlık

genel olarak gözlemlediğimiz başlıca sorunlardan birisi olarak da kendisini gösteriyor demek yanlış olmaz. Özellikle yukarıdaki sorunların çok önemli bir kısmı, bebeklerde gördüğümüz stabil sorunlar arasında kendisini gösteriyor.

6 - 12 Yaş Çocuk Hastalıkları
6 – 12 Yaş Çocuk Hastalıkları

6 – 12 Yaş Çocuk Hastalıkları

Bu dönemde de yine kendisini birçok farklı şekilde gösteren hastalıklardan birisi olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Yukarıdakilerin aksine tabi ki gelişmişlik düzeyi ile de alakalı olarak kendisini gösteren önemli bir başlık olduğunu da ek olarak söylemek gerekiyor. Çocuk sağlığı sınıfında özellikle birkaç önemli seçenekten birisi de yaş durumudur. Bu hastalıklardan da yine bazılarını sizlere sunacak olursak;

 1. Difteri,
 2. Boğmaca
 3. Kızamık
 4. Kızamıkçık
 5. Kabakulak
 6. Kızıl Hastalığı
 7. Su Çiçeği
 8. Menenjit
 9. Çocuk Felci
 10. Zatürre (Pnömoni)
 11. Grip
 12. Sarılık
 13. Tüberküloz (Verem)

en sık gözlemlediğimiz hastalıklardır. Özellikle kızamık, su çiçeği ya da kabakulak gibi rahatsızlıklar bu dönemde kendisini gösterebiliyor. Mevsimlere göre farklılık gösteren bu hastalıklar, ciddi anlamda önem arz eden ve üzerinde durulması gereken hastalıkların başında geliyor.

Dikkat ettiyseniz yaş ilerledikçe ve yetişkinlik dönemine doğru yaklaştıkça hastalıkların ciddiyeti biraz daha artış gösteriyor. Dolayısı ile yaşamın her safhasında çeşitli faktörlere bağlı olarak ciddi sorunlar ile mücadele etmek zorunda da kalabiliyoruz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nelerde Var?

Türkiye genelinde özellikle son birkaç sene içerisinde sağlık alanında yapılan reformlar ile birlikte ciddi anlamda aşama kaydedildi. Tıbbi teknolojilere ayak uydurulması, tedavi olanaklarının gelişmesi ve hastanelerde sunulan birçok farklı ayrıcalık bunların başında geliyor demek yanlış olmaz. Çocuk sağlığı her zaman ön planda tutulması gereken bir konu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesi olarak da adından söz ettiren Diyarbakır çocuk hastalıkları hastanesi kuruldu. İçerisinde ki oyun alanları ya da birçok farklı imkanı ile çocukların psikolojileri üzerinde de hastaneyi korkulan bir yer olmaktan çıkarıyor demek yanlış olmaz sanırım.

Zaman içerisinde bu hastaneler birçok il ve ilçede kurulmaya başladı. Kısacası artık yetişkinlerin hastanesi ile çocukların hastanesi ayrılıyor. Diğer iyi noktalardan birisi de çocuk hastanesinde tamamen alanında ihtisas sahibi Pediatri uzmanları yer alıyor. Çocuk hastanesi bulunan başlıca illerimiz aşağıdaki gibidir;

 1. İstanbul
 2. Ankara
 3. İzmir
 4. Bursa
 5. Adana
 6. Diyarbakır
 7. Antalya
 8. Konya
 9. Eskişehir
 10. Malatya
 11. Mersin
 12. Gaziantep

gibi şehirler bu alanda öncü oldular. Dolayısı ile bu şehirlerde ki çocuk hastaneleri ciddi anlamda fark yaratıyor. Bilhassa Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, tam anlamı ile bir oyun alanı konseptinde hazırlandı. Dolayısı ile çocuklar, bu gibi hastane olanaklarında hem tedavi oluyor hem de eğleniyor. Dolayısı ile hastaneler ve doktorlar, korkulan olmaktan tamamen çıkarak tedavi süreçleri çok daha kolay bir hale geliyor.

 

Hakkında Dr. Emel Gönence

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir